Poeziile.com - Home

 Parola? Creare album poezii
Poetii clasici ai literaturii romanePoezii frumoase pe temePoeti membri ai clubului poetilor tineriPoeziile mele


 
Poetul zilei
Ovid Densusianu
(1873 - 1938)

13 Poezii

Poezia de azi

Mahnit peste masura
de Emil Lazarescu
Mi-as asuma oricand si partea si-ntregul
dar acel tanar filosof
evident marcat de ceva anume

Citeste Poezie completa
 

 

 

Ghicitori
Povesti
Top 40 poeti
Top autori

 

Cautare avansataTabel cronologic octavian goga

Vezi toate poeziile poetului
1819 Se na=te Ion Bratu, bunicul dinspre mama al poetului.
1851 28 martie Se na=te Iosif Goga, tatal scriitorului, in comuna Craciunel
de pe T`rnave.
1856 2 octombrie Se na=te Aurelia Bratu, mama poetului.
1868 Snt`lnindu-l pe M. Eminescu in Ardeal, protopopul Ion Bratu il
ajuta material, pe viitorul Luceafar al poeziei rom`ne=ti.
1878 Se stinge din via a Ion Bratu, bunicul poetului.
1878—1879 Iosif Goga este inva ator in comuna Ra=inari.
1880 27 ianuarie Iosif Goga se casatore=te cu inva atoarea Aurelia Bratu.
Sn primavara acestui an Iosif Goga este ales preot in Ra=inari. Aici il
va sluji pe Dumnezeu intreaga lui via a.
1881 1 aprilie Se na=te, la Ra=inari, Octavian Goga.
1883 15 septembrie Se na=te sora lui Octavian Goga, Victoria.
1886 18 octombrie Se na=te sora lui Octavian Goga, Claudia (Maria).
Publica articole =i schi e in ziarul Gala i.
1888 11 decembrie Se na=te fratele poetului Eugen Iosif Goga, care va fi
de asemenea scriitor. Este autorul romanului Cartea facerii.
1892 Octavian Goga intra in internatul liceului unguresc din Sibiu.
1893 14 mai Octavian Goga a=terne primele versuri consacrate rom`nului
care „de diminea a p`na seara tot lucra necontenit / Dar cu toata
osteneala / tot este nepre uit“.
1894 La Cluj se desfa=oara procesul Memorandumului.
1898 Vede lumina presei int`ia poezie a lui Goga, semnata Octavian (vezi
Revista ilustrata, an. I, nr. 5-6, mai-iunie, p. 107).
Apare cea de-a doua poezie semnata de Goga in revista Familia,
condusa de Iosif Vulcan (Oradea, an XXXIV, nr. 44, noembrie,
p. 13).
1899 Octavian Goga se muta la liceul rom`nesc din Bra=ov.
1900 Octavian Goga i=i ia bacalaureatul.
Sn vara aceluia=i an Goga viziteaza pentru int`ia oara Bucure=tiul.
11 septembrie Octavian Goga se inscrie la Facultatea de litere =i
filosofie de la Universitatea din Budapesta.
1902 1 iulie Apare la Budapesta revista Luceafarul, in care i=i va publica
majoritatea poeziilor.
Sn revista Luceafarul apare poezia Batr`ni, devenita roman a.
1903 Sn vara acestui an Octavian Goga incepe sa traduca celebrul poem
dramatic al lui Madach Imre, intitulat Tragedia omului, pe care il
publica in aceea=i revista Luceafarul. Sn paginile aceleia=i publica ii
publica poezia Casa noastra, semn`nd Nic. Octava (vezi Lucea-
farul, an.II, nr. 14-15, 1 august).
1904 Poetul termina studiile la Budapesta.
Facultatea de litere =i filosofie a Universita ii ii elibereaza un
Absolutorium.
Sn Luceafarul (an. III, nr. 4, 15 februarie, p. 91-92) apare poezia
Oltul, devenita celebra, purt`nd semnatura Nic. Octava. Iata ce
scrie insu=i poetul despre geneza ei in Fragmente autobiografice:
„Poezia Oltul s-a nascut la Budapesta =i va pot spune, ca un element
de curiozitate literara, ca am scris-o inainte de a vedea Oltul. Am
injghebat-o av`nd in fa a Dunarea, =i in spate mi=carea haotica a
unei capitale, care voia sa ma stranguleze. Sub stap`nirea acestui
sentiment de protestare, in fa a apei care se ducea la vale, au rasarit
strofele mele. Mai t`rziu, peste c` iva ani, dupa ce am trecut in regat,
am ajuns pe la Calimane=ti, intr-o zi de iarna, unde ma dusesem sa
stau o luna, pentru ca pregateam atunci cartea Ne cheama pam`ntul;
atunci am vazut Oltul de aproape, pentru int`ia oara, =i am stat
l`nga el o luna de zile. Smi aduc aminte de casu a de la Caciulata,
unde stateam adesea pe malul Oltului. Era iarna, Oltul inghe at;
trosnea ghea a c`nd se umflau apele, ca ni=te incheieturi care nu
s-au intins de mult; ma uitam spre drumul de la Cozia =i, de departe,
pe fondul alb de zapada, se desemna silueta unui popa sau calugar,
care venea domol calare, acanind in buiestrul calului. Sn iarna aceea
am sim it ca e un trecut rom`nesc, care mai vorbe=te prin pove=tile
lui, =i ca sunt realmente in fa a tainei de familie, a misterului de
leagan al acestui popor. Atunci am verificat aceasta poezie, silaba cu
silaba, atunci va pot spune ca mi s-a parut ca am in eles-o mai bine =i
ca sim eam ca vine de foarte departe“.
De remarcat ca poezia Oltul i-a facut lui I. L. Caragiale o impresie
excep ionala, dupa parerea lui Ion Dodu Balan, unul dintre editorii
poetului. Reproducem acest moment, citat de acela=i editor, care s-a
petrecut in restaurantul Gambrinus din capitala, surprins in cartea
lui O. C. Taslaunau: O. Goga (Amintiri), pag. 170-171: „La o
masa din fund juca =ah Ion Gorun cu George Co=buc, iar Caragiale
chibi a. Pe canapea, l`nga Gorun, era un volum nou de poezii, cu
foile netaiate, adus de Nerva Hodo=, care se a=ezase =i el sa chibi eze.
Nenea Iancu s-a chior`t de c`teva ori la volum, pe urma l-a luat in
m`na, deschizandu-l a=a, la int`mplare. A citit c`teva strofe. +i-a
dres ochelarii, s-a uitat la coperta volumului; autorul, un nume
necunoscut. A taiat c`teva foi =i, cu vadita curiozitte, o citit o poezie
intreaga. A deschis volumul in alta parte =i a dat peste Oltul. C`nd
l-a terminat, a mormait: „Mai, al dracului!“ A oprit pe jucatori
=i i-a silit sa asculte poezia intreaga. „Da’ cine-i asta, bre?“ intreba
maestrul Caragiale. „Un poet de la noi din Ardeal“, il lamuri Gorun.
„Ma, da’ =tii ca are talent!“ „Ia sa-l luam de la inceput“, =i Caragiale
a citit cu glas tare poezie dupa poezie, a=a cum numai el =tia sa
citeasca, subliniind frumuse ile =i coment`nd fiecare bucata. Se
facuse miezul nop ii c`nd maestrul a inchis volumul, entuziasmat
de noul ucenic al strunei. „Sa bem c`te o halba in sanatatea lui“,
propuse badea George. „Sa bem, ca-i vrednic“, intarira ceilal i. +i cei
trei mae=tri ai scrisului, impreuna cu instruitul =i scaparatorul
Nerva Hodo=, au int`rziat p`na in zorii zilei, relu`nd lectura
volumului =i c`ntarind fiecare strofa. A fost cea mai stralucita
consacrare a poetului Goga pe care o povestea cu mult haz Caragiale,
aduc`ndu-=i aminte de „chiulul“ pe care i l-a tras Goga la Berlin
recomand`ndu-se „arhitect“.
Publica in Luceafarul poezia Dascali a, semn`nd Nic. Octava
(Luceafarul, an. III, nr. 7, 10 aprilie, pag. 151).
Se stinge din via a sora poetului Victoria, cea care i-a inspirat poezia
Dascali a.
1905 Autorul apare in Luceafarul cu poeziile Plugarii, Lautarul, Dascalul,
Rugaciune, Claca=ii.
Privitor la obiectul poeziei de pe urma este interesant sa =tim ce a
spus insu=i autorul despre ea (a se vedea Fragmente autobiografice,
in volumul Discursuri, p. 26): „Da, subiectul literar, el se plimba, el
vine cu noi, il ducem in subcon=tientul nostru, el e un tovara= care
din c`nd in c`nd inal a capul sau, se da la o parte ca sa vie iara=i. Va
pot spune ca a=a am plimbat eu imaginea claca=ului rom`n
pretutindeni; am dus-o cu mine, m-a persecutat prin muzeele din
Berlin =i am scris aceasta poezie, Claca=ii, in gradina din Char-
lottenburg. Am c`ntat sim irea mea cu at`t mai vrednic cu c`t eu
eram mai departe de ara, fiindca o duceam in s`ngele meu“.
Vede lumina tiparului volumul Poezii, Budapesta, Institutul tipo-
grafic =i de editura Luceafarul. Cartea cuprinde 48 de poezii. Pe
coperta este imprimat anul 1906. Iata sumarul lui: Rugaciune,
Plugarii, Noi, Oltul, Casa noastra, Apostolul, Dascalul, Dascali a,
Batr`ni, Reintors, Departe, Dorin a, Zadarnic, De-o sa mor, Sn
codru, Diminea a, Pe inserate, De la noi, C`ntare ilor de la ora=,
Seara, Lautarul, A murit, La groapa lui Laie, C`ntece, I, II, III,
IV, V, VI, VII, Pribeag, Pace, Cade-o lacrima, Singur, Parasi i, Ruga
mamei, La st`na, Toamna, Copiilor, I, II, Parasit, Despar ire, Snvins,
Solus ero, Noapte, Claca=ii, A=teptare.
24 decembrie Moare tatal poetului, Iosif Goga, care a fost pesemne
prototipul preotului din poezia Apostatul.
1906 Via a rom`neasca ii publica poezia Un om, care denota un puternic
accent social.
16 iunie Are loc logodna poetului.
1907 Editura Minerva, Bucure=ti, reediteaza volumul Poezii.
Au loc rascoale arane=ti. Acestea ii vor inspira poetului mai multe
poezii, intre care: Cain, O ara =tiu, Co=arul. Ecoul rascoalelor se
va resim i in intreaga atmosfera a volumului intitulat Ne cheama
pam`ntul.
1908 Octavian Goga editeaza revista |ara noastra.
1909 Publica volumul de versuri Ne cheama pam`ntul, Editura Minerva.
El va fi reeditat in volumul antologic de Poezii din 1924, precum =i
in toate edi iile ulterioare. Sumarul acestuia se constituie din 49 de
poezii: Fecunditas, Prapastie, C`ntecele mele, Snviere, Cosa=ul,
Portret, De demult, Colinda, Un om, Zile rele, Graiul p`inii,
Cain, O ara =tiu, Sn mun i, Prima lux, Cantorul Cimpoi, Strainul,
Mi-a batut un mo= la poarta, Scrisoare, Laca= strabun, Ion
cr`=marul, Acasa, Nepotrivire, Asfin it, Carmen, O raza, Iubirea
mea, Fior, Noi ne-nt`lnim, Rapsodie, Trandafiri, E=ti singura,
Sufletul, A fost odat’, Revedere, Rasuna toaca, C`ntece, I, II,
III, IV, V, VI, Mo= Craciun, Sonet, Sonet, E sarbatoare, Tempora,
Frumoasa cea din umra, Poezie.
1910 Apare in colec ia Biblioteca pentru to i, nr. 286, Sibiu, celebrul
volum de Poezii, reluat dupa cel din 1905 de la Budapesta
1912 Poetul este inchis in temni a din Seghedin pentru curajoasele lui
articole cu duh patriotic inflacarat. Printre altele, acolo scrie poeziile
Eu =tiu un basm =i Poetul. Sn revista Luceafarul (an. XI, nr. 10, 4
martie 1912, p. 196) apare poezia Poetul cu indica ia Seghedin.
Dupa cum men ioneaza editorul Ion Dodu Balan, nu numai
indica ia ca a fost scrisa in temni a, ci =i urmatoarea insemnare, cu
titlul Goga in temni a, publicata in Luceafarul, nr. 7 din 12
februarie 1912: „Sn sf`r=it, dupa alte am`nari din cauza har uielilor
cu d-l Vaida, poetul Goga a intrat in temni a Seghedinului, pentru
a-=i indeplini pedeapsa de o luna. A plecat in tacere, fara alai =i fara
sa-l inso easca strigatele de durere =i de indignare ale poporului a
carui patimire a inve=nicit-o in poeziile lui“. Octavian Goga a fost
intemni at pentru un articol ce a aparut in revista sa |ara noastra,
in care „scria despre mizeriile noastre interne =i despre asupririle
clasei feudale din Ungaria“, dupa cum men ioneaza Ion Dodu Balan.
1913 Vede lumina tiparului volumul de versuri Din umbra zidurilor,
Editura Minerva, Bucure=ti. Ulterior a fost introdus in edi ia de
Poezii (1924) =i in toate celelalte edi ii. Volumul cuprinde, pe l`nga
poezia Revedere, alte 62 de poezii. Cartea este impar ita in patru
cicluri: a) Din umbra zidurilor, consituit din: Oaspe vechi, Agonie,
Paris, Ziua, Notre Dame, Felinarul, Sn muzeu, Cinquecento, Mama,
Matu=a mea, Oameni; b) C`nta apele, const`nd din: La mal,
Aeternitas, Furtuna, Mare moarta, De profundis, Lacul, Mama
Venerei eterne, Eu stau la mal, Scrisoarea ta, G`nde=te-te, Scirocco;
c) Coarde vechi, alcatuit din: Poet, Vorbeau azi-noapte doua ape,
Doina, Voi veni i cu mine, Inima, Stramo=ii , Carmen laboris,
Scrisoare, Mo= Craciun, Eu =tiu un basm; d) Clipe, inglob`nd poeziile:
Trage i oblonul, C`ntecele mele, Poetul, Mi-am facut un c`ntec,
Un trandafir se stinge, Pacat, Taina, Toamna noua, Ma-ntorc din
nou, Lacrimi, C`ntece, I, II, III, IV, V, VI, VII, Tacerea ta, Singuratate,
Coboara toamna, Singur, Sonet, Amurg, Sn brazi, Blestem, O
lacrima, La moarte, Cum zbori cu trenul, Sn drum, Mo=tenire, O
clipa, A=teptare, Noapte, Apus, Pe-un album, Mors magna.
1914 Publica in volum piesa Domnul Notar, care se joaca pe scena Teatrului
Na ional din Bucure=ti.
1916 Apare volumul C`ntece fara ara, Editura G. Stefea, Bucure=ti. A
fost reluat in volumul de Poezii din 1924 =i de toate edi iile ulterioare.
Cartea este inso ita de un cuv`nt inainte al poetului: „Recitesc aceste
pagini intunecate inainte de a le da la tipar. Ele s-au desprins pe
r`nd din frigurile neutralita ii, din a=teptarea zadarnica de-un an
=i jumatate in ora=ul vesel al Bucure=tilor. Credeam ca nu vor mai
vedea lumina zilei =i ca, dezmin ite de realitate, vor ram`nea in
sertar pe veci, certificate intime ale unui zbucium care s-a stins —
„testimoni del perir mio lento“ — cum spune at`t de frumos poetul
italian. Acum insa, c`nd atmosfera de mole=eala a infrac iunii se
lasa tot mai grea peste capetele noastre, c`nd dintr-o datorie de
s`nge se face o socoteala rece de c`=tig ieftin, acum mi se pare un act
de pietate sa ne ingropam mor ii in vazul tuturora. Iata de ce public
aceste versuri“
Dupa cuv`ntul introductiv urmeaza 35 de poezii care fac sumarul
volumului: Fara ara, A=teptare, Pajurei cu doua capete, |ara
mea de suflet, S`ngele, Sn pace muta, 10 mai 1915, Atunci,
Portretul, Trenurile, Apostolul, Flamma mundi, Sn morm`nt la
Arge=, Bal la palat, Pribeag strain, Latinitatea striga din tran=ee,
Neutralul, Unui orb, Lupul, Boboteaza, Trecea convoiul mortuar,
Aducerile-aminte, Sn suflet simt o teama cum s-a=terne, Lui Petöfi,
Unui scriitor v`ndut, Noapte, I, II, III, Doi fra i, Pribeag, Hora
valurilor, I, II, Poveste, Sufletul, Dies illa.
Octavian Goga participa la primul razboi mondial. Scrie ciclul de
versuri Razboi.
1919 Octavian Goga este ales ministru al Instruc iunii in guvernul de
Uniune Na ionala.
1923 Octavian Goga este ales membru al Academiei.
1924 Apare primul volum antologic de versuri tiparit de Cultura Na ionala,
Bucure=ti, cuprinz`nd =i volumele Ne cheama pam`ntul (1909),
Din umbra zidurilor (1913), C`ntece fara ara (1916).
Octavian Goga ob ine Premiul na ional de poezie.
1928 Apare piesa Me=terul Manole.
1928—1938 Poetul scrie tot mai rar versuri, absorbit fiind de politica =i
de gazetaria momentului.
1938 7 mai Octavian Goga se stinge din via a, trecut de 57 de ani.
12 mai Are loc inmorm`ntarea poetului la Ciucea.
28 mai Moare mama poetului, Aurelia Goga.
1939 Vede lumina tiparului volumul poetic Din larg — poeme postume
in Editura Funda iilor. Cartea cuprinde 6 cicluri: a) Din larg;
b) Razboi; c) Noi; d) Astazi; e) Sn sat; f) Traduceri.


Comentarii

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)Pune poezia Tabel cronologic octavian goga pe pagina ta
Adauga link pe pagina web a site-ului tau.


Poezii despre:

Primavara

Toamna

Iarna

Iubire

Bucurie

Viata

Flori

Boala

Singuratate

Frica

Scoala

vezi mai multe

Politica de confidentialitateCopyright 2024 © Poeziile sunt proprietatea poetilor. Toate poemele sunt reproduse in scop educational pentru informarea utilizatorului.Contact (Poeziile.com - Portal de poezie romaneasca )
Mari poeti romani