Poeziile.com - Home

 Parola? Creare album poezii
Poetii clasici ai literaturii romanePoezii frumoase pe temePoeti membri ai clubului poetilor tineriPoeziile mele


 
Poetul zilei
Simona Popescu
(1965 - ?)

5 Poezii

Poezia de azi

Vanatoare cu soim
de Stefan Augustin Doinas
in zori de zi cand cea din urma stea este satula de ispravi nebune un print al vanatorii povestea si-un gramatic nota ce i se spune

Citeste Poezie completa
 

 

 

Ghicitori
Povesti
Top 40 poeti
Top autori

 

Cautare avansataRoman din vrancea in orasul Iasi

Vezi toate poeziile poetului
La hotarele Moldovei catre Tara Munteneasca,
A Vrancei mun i se inal a, cu-a lor codri nepatrun=i,
Ce adapostesc pastorii de prasila rom`neasca,
Necorci i cu alte na ii =i cu legi bune deprin=i.
La fire simpli, buni la fapte, cu deprinderi arane=ti,
Feri i de-a Europei patimi =i de cruzimi barbare=ti.
Ei petrec in fericire, neav`nd vro iscusin a,
In magulituri viclene ce pe oameni amagesc,
Nici ca fa arnicii care cu o fa a de priin a,
Pe -a lor amici dezmiarda p`na c`nd ii jacuiesc,

Ce lin a lor via a cu lucrare o petrec,
Si-n facerile de bine intre d`n=ii se intrec.
Soltuzul este domn Vrancei, a caruia palat este
O cocioaba stuhuita precum in sat toate sunt.
Deci el cu p`rgarii, sfetnici, dupa ce trebi sav`r=e=te,
Se intoarce iar la lucru =i uita ca au domnit.
Iar sa ioasa m`ncare acestui popul firesc
Sunt poamele, fruptul turmei =i holdele ce rodesc.
Nici razbeluri vreodata ace=ti mun i nu incruntara,
Caci aurul =i rasfa ul cu totul din ea lipsind,
Cei mai lacomi de prazi oameni rareori se indurara
Sa tulbure lini=tirea cestui popul prost =i bl`nd.
Iar c`nd istoria crunta altor na ii auzim,
Si de d`nsa ne e sc`rba, de cruzimi ne ingrozim;
La ce=ti rom`ni cu priin a ni-i drag ochii a intoarce,
Ce intocmai ca poporul de Omir prea laudat,
Care la marginea lumii traia in eterna pace,
Si la care =i Zefs insu=i al cerului imparat,
Pe c`nd de razbeluri crunte se m`hnea, se supara,
I=i intorcea spre el ochii =i de el se bucura.
In ace=ti mun i de-nt`mplare o tabara calatoare
Din Fran a nimerise in timpul unei furtuni,
Unde sosind n-auzira racnete ingrozitoare,
Ca a ho ilor de codri ce traiesc cu pradaciuni;

Ce acolo ospe imea pe nemernic primea,
Ii da laca= de odihna, il incalzea, il hranea.
Deci ace=ti europei m`ndri s-au mirat de ospe imea
Acestor pastori cucernici, =i-n glas au marturisit:
?e-nsemneaza inva atura =i-a Europei iste ime,
Daca omul firesc este mai bun =i mai fericit?”
Mai ales din to i francezii, t`nar mai civilizat,
Valter privea cu placere acest olat rasfa at.
Caci firea lui era bl`nda, la gusturi era prostatic,
Ca c`nd pentru aceste locuri providen a l-au menit:
Sprinten la alergatura, ca calul cel mai zburdatic
La trup puternic =i iute, la lupta nebiruit.
Iar frumuse ea trecatoare ce timpul in grab’ ne ia,
De=i il impodobisa, el parea ca nici =tia.
El era =i bun =i darnic, insa far’ sa maguleasca,
Si ochii lui rostea dulce, suflet duios =i sim it,
Caci de=i-n ora= traise, insa cu via a c`mpeasca,
Si cu-a naturii frumuse e, era mult mai mul umit.
In sf`r=it, pe acest t`nar negre=it l-ar fi ales
Mentor ca pe Telemah-Centaur, ca pe Ahiles.
Deci el de-a sale talente nicicum nu se sume e=te,
Si deosebit de-aceste ca un virtuos =tiind
Muzice=tele organe, dar el in suflet sim e=te
Mult mai mare mul umire zile intregi ascult`nd,

C`nd pastorii sus pe munte cu buciumele tragea,
Si c`nd codrii de rasunet parea ca duios pl`ngea,
Sau c`nd haulea pastorul tologit pe ierbu=oara,
In a sa proasta telinca, doine cu mult me=te=ug;
Sau seceratorul harnic c`nd din c`mpi vine-ndesara,
Celebr`nd prin al sau c`ntec a aranilor bel=ug.
Atunci mun ii, codrii, c`mpii =i poienele-nflorite
Il fac sa uite Europa, pe parin i =-a sale rude.
Caci plac`ndu-i ceste locuri, acea clima rasfa ata,
Acel popul bl`nd, cucernic, hotar`re au facut
Patria sa-=i paraseasca =i via a desfatata
A ora=elor Europei in care au petrecut.
Mai ales c`nd far’ de veste ochii lui s-au inc`ntat
De-o fecioara pastori a, de-a ei chip neasemanat;
Pe ea o numea Florica; mersul ei cu ginga=ime,
Ca a tinerei mladi a, molatici indoituri;
Sfiala ei =i bl`nde ea =i alte daruri mul ime
Se revarsa pe-a ei fa a cu mii de gra io=i nuri,
Ochii ei slobozea raze, aci ca focul arz`nd,
Aci gale= ca a lunii m`hniciune m`ng`ind.
Iar c`nd francezul pe d`nsa o str`ngea la inimioara,
Si c`nd fraged intre d`n=ii se inea imbra o=a i,
Se parea impleticite doua vergi de salcioara,
Sau din marmura cioplite doi idoli ingemana i;
Si in a=a buimacire, ce=tei line desfatari,
T`narul uita Europa =i ale ei desfr`nari.

Precum telegarul t`nar, nascut liber in c`mpie,
Ura=te grajdul =i hrana unde traia priponit,
Rumpe capastrul =i fuge de la ticnita sclavie,
Fiindu-i mai de placere un c`mp larg =i inflorit.
Acolo el liber zburda =i alearga foraind,
Si cheama pe-a sa pereche, ce-i raspunde nechez`nd.
A=a =i Valter francezul sa ram`ie hotar`se
In pustiii Mun i ai Vrancei, dar, din contra, un pastor,
Flacaul Roman Frumosul, ce a=a il prenumise,
Fiu =oltuzului cucernic =i prea drept judecator,
Au indragit europeii =i de tot s-au inc`ntat
De a lor lucruri =i podoabe, de a lor spirit civilizat.
El era frumos minune cu-al sau strai simplu =i curat,
Cu al sau par ca de aur, in plete lungi ra=chirat,
Pe-a sa frumoasa fa a ca cu voal coperindu-l;
Si far’ sa se inc`lceasca, tot in valuri se undea,
C`nd zefirii ridic`ndu-l =i in verigi incre indu-l
Ca o cununa de aur pe a lui piept larg cadea.
Iar in limpede izvoare uneori de se-nt`mpla
Sa-=i vada ochii alba=tri, parea ca se ru=ina.
El avea mare placere ca artele sa inve e,
Caci nime din to i pastorii pe d`nsul nu-l intrecea,
Nici la fluier, nici la bucium, sau cimilituri iste e,
Nici la a m`inilor lucruri ce el iscusit facea.
Vaz`nd insa iscusin a m`inilor europiene=ti,
Vru sa-=i schimbe traiul arii pe gusturi ora=ane=ti.

Insa copacul de munte cre=te mereu, se inal a,
Si v`rtoasa sa trupina nu se-ndoaie nici de v`nt,
C`t timp v`rful lui s-adapa cu roua de diminea a,
Si c`t radacina suge sucul negrului pam`nt.
Dar indata ce se muta in gradini sau in livezi,
Pierde a sa vietate =i-n pripa pierind il vezi.
Deci batr`nul sau parinte, pl`ng`nd cu lacrimi amare,
Il popre=te sa se duca =i ii zice suspin`nd:
?ragul tatei, cum se poate sa te duci din a ta ara
Si sa cerci strainatate, parin i =i fra i parasind;
Ce pofta magulitoare te-au rapus, te-au amagit?
Si ce vrei, fatul meu, alta, daca aici e=ti fericit?
Sau ce pot sa- i foloseasca meserii me=te=ugoase,
Care sunt de prisos noua prostaticilor pastori,
Si care nu pot sa faca clima noastra mai frumoasa,
Nici turmele mai plodoase, nici mun ii mai roditori,
Nici a izvoarelor ape mai limpezi =i mai cu gust,
Nici pot ca sa-mi inspireze spre a te iubi mai mult?
De te-i duce, pierd speran a vie ii mele ce se stinge,
Caci inima mea imi spune ca nu am sa te mai vaz.
A=adar, sa- i fie mila de tatal tau c`nd i i pl`nge,
Ca p`n’ va inchide ochii tot pe l`nga el sa =ezi .
Dar de-a batr`nului vorbe Roman ne`nduplecat,
Catre Ia=i cu europeii se gate=te de plecat.
Trasurile se inhama =i tabara se porne=te,
Batr`nul m`hnit se urca pe colnicul cel mai nalt,

Si de acolo prin lacrimi la =leah devale prive=te
Fug`nd trasura in care Roman s-au fost aruncat;
Dar calea intr`nd in codru, nime nu s-au mai vazut,
Si atunci oft`nd batr`nul, jos pe pam`nt au cazut,
Zic`nd: ?e-ai dus, dragul tatei! Deci Domnul sa- i
deie bine,
Si sa te pova uiasca ca pe un copil strain;
Si amarul vie ii mele c`t voi fi eu far’ de tine,
Tie dulce sa se faca =i sa- i mearga tot in plin;
O, Doamne, a mele zile te rog i le da tot lui,
Ca sa nu traiesc pe lume daca el cu mine nu-i.
Si daca vreodinioara va avea ca sa mai vie
Romana= flacaul tatei, lovindu-l de mine dor,
Apoi sa mai traiesc inca, mila Domnului sa fie,
Ca sa-l vad inca o `ra =i la pieptul lui sa mor
Acest fel graind batr`nul, cu inima la pam`nt
Zace =i ochii sai lacrimi ca p`raiele vars`nd,
P`n’ ce a lui semin ie le=inat il ridicara,
De il duse in a sa casa, unde din le=inul greu
Trezindu-se, cata dornic la acei ce-l impresoara,
Zic`nd: ?o i sunte i aice, afara de fiul meu .
Insa fugare ul Roman de Ia=i se apropia
Si ochii lui se mirara, inima ii zb`c`ia.
O, Doamne! ce bucurie, ce frumoasa nalucire
Sim ea salbaticul nostru c`nd au vazut inalbind
Ora=ul, biserici, turnuri =i ca de foc stralucirea
Coperi=urilor lucii la soare palalaind,

C`nd vazu strade podite =i pe l`nga ele cur i,
Lui i s-au parut ca merge pe potica dintre mun i.
Si c`nd vazu o mul ime de na ii nenumarate
Siruind pe trotuare, ca furnicele pe ba ,
C`nd vazu inhama i caii la casu ele pe roate,
Si in magazini cristaluri chiar ca de ghea a buca i,
Si cuconi e m`ndru e chiar ca ni=te viorele,
Aleg`nd cu vio=ie floricele =i cordele.
Iar vaz`nd domneasca curte =i parada osta=easca,
Al lui s`nge se aprinse de bravura stramo=easca.
A=a =i o piatra scumpa c`t se afla namolita,
In a mun ilor prapastii, ii ca un bulgare slut;
Dar ivindu-se in lume =i fiind bine cioplita,
Daca-n m`ini rele nu-ncape, se face brilant din lut.
Insa Roman uita toate indata ce au zarit
O cucoana la fereastra unui palat stralucit.
Aceasta este Marghioala, intru adevar marghioala*,
Ce de fala socote=te pe barba i a-i inc`nta,
Fie de oricare treapta, ea, cruda, pe to i in=eala,
Si ea pe nebuni ii place dupa d`nsa a-i purta.
Deci ea face semn lui Roman, ce sta-n poarta inlemnit,
Si frumosul flacau mi=ca, se simte insufle it,
Intra in palat la d`nsa, =i ea r`z`nd cerceteaza:
Cine este? Ce voie=te? El ii spune cu suspin

Ca au venit de la munte faimosul ora= sa vaza,
Ca =-au lasat parin i, rude =i ca se afla strain.
Si apoi zice: ?a-mi voie in curtea ta sa servesc,
Sa- i fiu sclav, sa-mi fii stap`na, alta simbra nu voiesc:
Prea ma rog mariei tale, m`ndru a cucoana draga,
Iar eu i-oi fi cu priin a ca c`inele de la oi
Si te-oi pazi cu credin a. Caci sufletul meu se-mpaca,
C`t vom trai noi pe lume, sa traim tot am`ndoi .
Cucoana iara=i sur`de, pe gradinar a chemat,
Si da pe frumosul Roman ca sa-i fie lui argat.
Deci de atunci in gradina sub umbra zidului rece
Muncea flacaul de munte, t`njind ca cerbul inchis,
Acel care niciodata capul n-au =tiut sa plece,
Acum m`hnirea ad`nca fa a lui i-au fost ;
Dar a sa inamorare ce sufletul ii rodea
Fluierul cu tristul sunet stap`nei sale vadea;
Caci sfiala cea fireasca =i o tainica ru=ine
Il infiora vaz`nd-o, ca sa-i spuie ce sim ea;
Dar amar de el c`nd seara o vede pe ea ca vine,
Inconjurata de tineri =i c`nd cu d`n=ii glumea.
Mai amar insa atuncea c`nd ii zicea uneori:
?omane, du-te =-aduna pentru ace=ti boieri flori
A sosit insa minutul unde a lui suflet mare
Nu au putut sa mai rabde focul ce il p`rjolea,
Nici a pieptului slabire ce venise-n dar`mare,
Nici a trupului putere ce pe zi, pe zi scadea

Intocmai ca crinul m`ndru deodata ingalbenit,
C`nd neinduratul vierme radacina i-au ranit.
Deci intr-o zi el ii zice: ?lei, zau, draga cucoana,
Tu e=ti frumoasa ca ziua, la stat ca un brad gig`t,
Ochii ca mura de munte, gura ca o coapta coarna,
La piept e=ti ca porumbi a, =i ca lebada la g`t,
Catatura ta, cucoana, ca junghiul m-au razbatut
Si blestemat fie ceasul in care te-am mai vazut;
Caci tu, fudula =i m`ndra, iar eu, un pastor din
Vrancea
Dar noi, pastorii de munte, o data numai iubim;
Si aceea ce ni-i draga, orice rau macar ne face,
Noi ne uscam pe picioare =i, iubindu-o, pierim.
Deci, te rog, ma trimite in Vrancea sa ma sf`r=esc,
Nefiind acum in stare pedestru sa ma pornesc .
In zadar aceste vorbe naive =i cu sim ire,
Caci cocheta de el r`de, fiind trup nesim itor,
Intocmai ca st`nca care de-a trasnetului lovire
Sloboade o sc`nteu a ca r`sul defaimator.
Deci eu las t`njind pe Roman in halul acest cumplit
Si ma-ntorc in mun i la Valter, sa aflu de-i fericit.
Cu d`nsul m`ndra Florica de demult se inso ira;
Ei traiau ca =i columbii, iubindu-se cu caldura,
Copiii lor frumo=i, proaspe i chiar ca florile de munte,
Incorona a lor zile
Iar in intirimul Vrancei se gasesc doua morminte,
Cu doua cruci l`nga ele de maraciuni imbulzite,

Intru unul era Roman, in altul al sau parinte,
Ce dorind unul de altul sf`r=i a lor zile triste
Iata cum t`nje=te
Si se os`nde=te
A muntelui planta,
Fiind stramutata
Din al sau pam`nt
In parcuri pompoase,
Cu saturi lutoase,
Ca intr-un morm`nt.
Caci de a sa ara
Tot ce-i viu sub soare
Cu dorul ei moare,
Moarte mult amara,
Si intra in pam`ntComentarii

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)Pune poezia Roman din vrancea in orasul Iasi pe pagina ta
Adauga link pe pagina web a site-ului tau.


Poezii despre:
PrimavaraToamnaIarnaIubireBucurieViata
FloriBoalaSinguratateFricaScoalavezi mai multe
Politica de confidentialitateCopyright 2023 © Poeziile sunt proprietatea poetilor. Toate poemele sunt reproduse in scop educational pentru informarea utilizatorului.Contact (Poeziile.com - Portal de poezie romaneasca )
Mari poeti romani